Kyrkans restauratörer

Renovators of the Church - titel tilldelad personer som nämns i den lutherska liturgiska kalendern som ett erkännande av deras ansträngningar att förnya och reformera kyrkan .

Listan över kyrkorestaurerare finns i den liturgiska kalendern som finns i den lutherska gudstjänstboken - en liturgisk agenda som används av många lutherska kyrkor, inkl. den vanliga evangelisk-lutherska kyrkan i Amerika (som den evangelisk-lutherska dyrkan ) och den konservativa lutherska kyrkan i Missouri-synoden (som den lutherska dyrkan ).

Kyrkans återställare är, liksom andra som nämns i den lutherska liturgiska kalendern, framstående individer i kristendomens historia som bör kommas ihåg och inte får dyrkas eller bes till. I protestantiska kyrkor finns det bara tillbedjan av den treenige Guden . Helgonkulten , enligt Solus Christuss princip , övergavs och betraktades som avgudadyrkan .

Lista över kyrkorestaurerare

Bibliografi