Kyrkans läkare

Titeln som doktor i den katolska kyrkan identifierar de helgon som "gjorde ett betydande bidrag till att fördjupa förståelsen av Guds mysterium och avsevärt ökade rikedomen i den kristna erfarenheten." Medan titeln Kyrkans fader är reserverad för personligheter från hans första århundraden, kan titeln doktor tilldelas ett helgon i alla åldrar.

Den första som lämnade över en lista över erkända läkare i kyrkan var på 700-talet St. Beda den ärevördiga (1899 utropades han själv till kyrkans läkare). Här är dess lista (etableringsår inom parentes):

Fyra läkare från östkyrkan anslöt sig till dem :

På medeltiden:

På 1500-talet utvidgade påven Pius V till hela kyrkan gemensamma liturgiska rubriker som rör firandet av de heliga läkarnas minnesdagar. 1970 tilldelade påven Paul VI titeln kyrkans läkare till två kvinnor: St. Katarina av Siena och St. Teresa av Avila (1970), och Johannes Paulus II - St. Teresa av Lisieux (1997). Dessutom är Hildegarda av Bingen och Jan av Avila (2012) också kyrkans läkare. År 2015 tilldelade påve Franciskus titeln läkare till Grzegorz av Narek .

År 2022 räknade listan över kyrkans läkare trettiosju personer.

Kyrkans andra läkare är:

Se även

Bibliografi